Otevření virtuální expozice TACHOVSKO VE 2. PŮLI 20. STOLETÍ

24.9.2019, 16:30 – 17:30

Jde o výstup projektu Prezentace kulturního dědictví Tachovska podpořeného z dotačního titulu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, kde bylo tachovské muzeum partnerem Západočeské univerzitě v Plzni a muzeu ve Weiden.