Umělecký plakát - Regionální muzeum v Chrudimi

29.12.2016 – 7.5.2020, 23:59

Z bohatého sbírkového fondu budovaného od založení muzea byla pro expozici Umělecký plakát vybrána kolekce 34 historických uměleckých plakátů z období let 1891 až 1916.

Podle námětu sbírka obsahuje plakáty kulturních a dalších akcí, reklamní a propagační plakáty zboží a plakáty se sportovní tématikou.

Autorsky je sbírka zaměřena především na české autory výtvarných návrhů, obsahuje však i plakáty výtvarníků ze zahraničí. Zastoupena jsou zde díla významných umělců (afišistů), jakými byli Arnošt Hofbauer, Vojtěch Hynais, František Kysela, Vítězslav Mašek, Alfons Mucha, Kamil Muttich, Jan Preisler, Karel Reisner, Karel Šimůnek, Karel Špillar, Max Švabinský, Vladimír Županský a další.

Ze zahraničních umělců jsou v expozici zastoupeni H. Prell, K. Röchling, N. Gysis, Franz von Stuck, Jank Angelo, Thomas Theodor Heine, Julius D. S. Jakob a jiní. Význam uměleckého plakátu tkví nejen v jeho umělecké hodnotě, ale je i svědectvím o bohatém kulturním, sportovním i hospodářském životě konce 19. a počátku 20. století.

V současné době se připravuje nová stálá expozice Alfonse Muchy, kterou Regionální muzeum v Chrudimi otevřena konci září 2012.