Zámek Ploskovice aneb malé Versailles

19. srpen 2016, 21:33
Zámek Ploskovice aneb malé Versailles

O Ploskovicích se zmiňuje vůbec nejstarší česká věta z počátku 12. století, historickou důležitost si však místo ponechalo dosud.

Současný nový zámek nechala vystavět velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století podle Lenotrova vzoru jako malé Versailles. Sofistikovanou barokní výzdobu prováděli nejvýznamnější pražští umělci, malíř V. V. Reiner a štukatér T. Soldatti. Ploskovický zámek je postaven na okraji terénního zlomu – ze severu se jeví jako dvoupatrový, z jihu pak třípatrový. Zlom vyrovnávají umělé vodní jeskyně, tzv. grotty, napojené na důmyslný vodní systém. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí penzionovaného císaře a posledního českého krále Ferdinanda V. Habsburského. Zámek byl zvýšen o patro, celkově upraven a náročně vyzdoben ve stylu druhého rokoka, nádherné malby jsou dílem Josefa Navrátila. K soukromým procházkám vybízí zámecký park s kašnami a vodotrysky, rybníkem a vzácnými porosty.

Foto: NPU

Zámek Ploskovice

adresa: Ploskovice 1, 411 42 Ploskovice 
telefon: +420 416 749 092
email: ploskovice@npu.cz

www.zamek-ploskovice.cz

Akce na zámku Ploskovice

21.7.2017, 20:17 – 23:45
Atelier Franzis Wussin zve na slavnostní večer z cyklu “GIARDINO BOEMO”, který se uskuteční 21. 7. 2017 ve 20.17 hod na zámku v... více