Upozornění

V souvislosti s postpandemickou situací a řadě zrušených akcí si raději ověřujte konání akcí u jejich pořdatelů. Bohužel stále nemůžeme ručit za správnost termínů uvedených na kdykde.cz. Děkujeme za pochopení.

Zámek Moravská Třebová

13. září 2013, 9:32
Zámek Moravská Třebová

Zámek se nachází v centru města na místě původního hradu, založeného již ve 13. stol. Přestavován byl koncem 15. a v 1.polovině 17. stol. V důsledku požáru r. 1840 byla značná část zámku stržena nebo přestavěna, zachováno je manýristické akádové předvoří, ze „starého zámku“ jedna pozdně gotická místnost a portál datovaný do r. 1492.

V současnosti je objekt zrekonstruován a využívá se pro kulturní a společenské aktivity.

Historie

Velký rozmach město Moravská Třebová dosáhlo za panování pánů z Boskovic, který v letech 1490-1492 přestavěl hrad v renesančním slohu. Do tohoto období patří také jedna z nejstarších renesančních památek dochovaných na sever od Alp – zámecký portál s nápisem: Ladislaus de Boskovic et Nigromonte Dominus castri humus me fecit sub anno Domini (Ladislav z Boskovic a Černé Hory, pán tohoto zámku, mě postavil v roce 1492).
Na druhé straně brány jsou vezděny portrétní medailony pana Ladislava z Boskovic a paní Magdaleny z Dubé. Brána je mimořádnou stavební památkou, je uznávána vedel ostění Vladislavského sálu na pražském Hradě a portálu v tovačovském zámku, jako nejstarší renesanční památka u nás.

Řada staveb a uměleckých děl dodnes upomíná na hospodářský rozkvět a vysokou kulturní úroveň města za vlády pána Ladislava Velena ze Žerotína (1589-1622), kdy byla Moravská Třebová centrem humanistické vzdělanosti a dostala přízvisko Moravské Athény.

Prohlídkové okruhy:
Středověká mučírna. Alchymistická laboratoř, Měšťanský životní styl, Jak se žilo na venkově

Otevírací doba zámku:
duben – říjen Po: zavřeno Út – Ne: 10:00 – 16:00
červenec, srpen Po: zavřeno Út – Ne: 9:00 – 17:00
Od 5. července noční prohlídky Otevřené expozice při nočních prohlídkách: 1. Středověká mučírna 2. Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny 

Vstupné:
Středověká mučírna: plné: 50,- Kč slevněné: 30,- Kč rodinné: 150,- Kč
Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny: plné: 50,- Kč slevněné: 30,- Kč rodinné: 150,- Kč
Měšťanský životní styl: plné: 50,- Kč slevněné: 30,- Kč rodinné: 150,- Kč
Jak se žilo na venkově: plné: 20,- Kč slevněné: 10,- Kč
Hřebečská důlní stezka: pěší procházka nebo projíždka na kolech po nově zbudovaných turistických objektech v hřebečských lesích. Vláček na Mladějovské uzkorozchodné trati. Slavnostní otevření nové expozice Barevná planeta na zámku a promítáním filmu o Hřebči s Jaroslavem Duškem. Více informací o projektu - www.hrebecskedulnistezky.cz

Zámek Moravská Třebová

adresa: Zámek, Zámecké nám.1, 571 01, Moravská Třebová

telefon: +420 461 312 458
e-mail: zamek@ksmt.cz
www.zamekmoravskatrebova.cz

Akce Zámku Moravská Třebová