Zahrady pod Pražským hradem

17. srpen 2016, 22:57
Zahrady pod Pražským hradem

Soubor pěti navzájem propojených zahrad propojujících Hrad s Valdštejnskou ulicí je součástí světového dědictví UNESCO.

Původně raně barokní terasová Ledebourská zahrada byla v první čtvrtině 18. století doplněna o salu terrenu a kulisovou stěnu s Herkulovou kašnou, terasy vrcholí polygonálním pavilonem. Prostá terasová užitková ovocná Malá Pálffyovská zahrada vznikla v polovině 18. století. Vrcholně barokní terasová Velká Pálffyovská zahrada nahradila roku 1752 skromnější renesanční předchůdkyni, autorem koncepce je František Maxmilián Kaňka, architekt přilehlého paláce. Na konci 19. století byla uprostřed parteru zřízena fontána s tritonem. Prostá terasová Malá Kolowratská zahrada s ovocnými stromy vznikla v polovině 18. století. Velká Kolowratská zahrada je unikátním příkladem terasové pozdně barokní zahrady. Schodiště z dolního baldachýnového pavilonu ústí do trojdílného belvederu se sousedícím starším válcovým vyhlídkovým pavilonem. Ze zahrad je jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu; v sezoně je otevřeno denně.

Foto: NPU

www.palacove-zahrady.cz

Akce v zahradách Pražského hradu