Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

15. červenec 2014, 13:46
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy patří mezi nejmladší regionální muzea.

Založení předcházelo úsilí dobrovolných vlastivědných pracovníků, které vyústilo nejprve ve vytvoření Vlastivědného odboru při Osvětové besedě v roce 1953 a o dva roky později v otevření Vlastivědné muzejní síně v Tichém údolí v Roztokách. Vlastivědný odbor rozvinul bohatou osvětovou činnost, jeho členové spolupracovali s širokým okruhem dobrovolných pracovníků i s odbornými institucemi v oblasti památkové péče a ochrany přírody. Součástí programu se stal i velkorysý záměr na záchranu chátrajícího roztockého zámku, v té době užívaného státním statkem…

Z rozhodnutí Okresního národního výboru Praha-západ bylo ke dni 1. 8. 1957 zřízeno Okresní vlastivědné muzeum se sídlem v zámku v Roztokách u Prahy. Zámecké prostory byly zpřístupněny veřejnosti v roce 1961. Pro vývoj muzea v 2. pol. 70. let mělo značný význam získání objektů areálu Braunerova mlýna. Z důvodu stále rostoucích prostorových nároků na ukládání rozšiřujících se sbírkových fondů, zejména archeologických, vzniklo v 90. letech detašované pracoviště muzea v areálu bývalého statku v Libčicích nad Vltavou.

Součástí muzea je též komorní stavba ateliéru Zdenky Braunerové, jež je spjata s životem a dílem umělkyně, která si atelier sama navrhla a postavila v letech 1903–1904. (V současnosti z důvodu rekonstrukce po povodni v roce 2013 uzavřen.)

Otevírací doba

Středa–neděle 10–18 hodin

Vstupné

Dospělí — 50,- Kč
Děti — 30,- Kč
Rodinné — 130,- Kč
Školy — 30,- Kč

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

adresa: Nádražní 1, 252 63 Roztoky
telefon: +420 233 029 011, +420 233 029 060
email: pokladna@muzeum-roztoky.cz, muzeum@muzeum-roztoky.cz

www.muzeum-roztoky.cz

Foto: archiv SMR

Výstavy a akce Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

8.3.2019, 10:00 – 8.9.2019, 18:00
Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy připravujeme výstavu plnou glóbů nejrůznějších velikostí a dalších objektů, které... více