Státní opera

7. leden 2016, 14:26
Státní opera

Státní opera (dříve Státní opera Praha, v letech 1948–92 Smetanovo divadlo a původně Nové německé divadlo) je od roku 2012 součástí Národního divadla. Ve Státní opeře hraje repertoárově Opera a Balet.

Národní divadlo na scéně Hudebního divadla Karlín

Po dobu generální rekonstrukce budovy Státní opery budou soubory Opery a Baletu hrát část svého repertoáru na scéně Hudebního divadla Karlín, Křižíkova 10, Praha 8.

V pokladně HDK je možné od 1. 9. 2016 zakoupit vstupenky na představení Národního divadla.

Pokladna Hudebního divadla Karlín

(Křižíkova 10, Praha 8), po–pá 9–13.30, 14–19,
so–ne 2 hodiny před představením

Historie Státní opery

Budova Státní opery byla 5. 1. 1888 otevřena Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští jako pražská německá scéna. Pražští Němci hráli v 19. století ve Stavovském divadle střídavě s českým souborem. Touha po vlastním divadle vedla v roce 1883 k jednáním o vybudování nové divadelní budovy pro Německý divadelní spolek. V průběhu tří let vznikl stavební plán, který byl předán vídeňskému ateliéru Fellner a Helmer. Na projektu se podílel autor vídeňského Burgtheatru Karl Hasenauer, na stavbě pak také pražský architekt Alfons Wertmüller. Finanční prostředky pocházely ze soukromých sbírek. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě.

Více informací o historii zde