Polabské muzeum, příspěvková organizace

11. březen 2015, 11:01
Polabské muzeum, příspěvková organizace

Polabské muzeum prezentuje poutavou formou minulost regionu středního Polabí, a to nejen ve svých muzejních expozicích, ale i v areálu skanzenu.

Polabské muzeum Poděbrady

Otevřeno út -ne 9 ‑ 17 hod.

Muzeum v letech 2009 a 2010 prošlo náročnou rekonstrukcí. Je zde prezentována nová stálá expozice Příběh Polabí seznamující s přírodním a historickým vývojem Poděbradska a historií poděbradského lázeňství a sklářství.

Památník krále Jiřího z Poděbrad

Poděbrady, zámek, II. nádvoří
Otevřeno duben ‑ říjen, út - ne 9 ‑ 17 hod.

Nová stálá expozice v hradní kapli s výjimečnými gotickými nástěnnými malbami, seznamuje s rodem, životem a odkazem českého krále Jiřího z Poděbrad a vývojem Poděbrad a okolí v době Jiřího z Poděbrad. Na ni navazuje stálá výstava věnovaná sochaři Bohuslavu Schnirchovi. Přístupna je i klenutá prostora v podzemí s lapidáriem a dřevěnými monoxyly z 10. století.

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

Otevřeno: konec března – říjen, út - ne 9 -17 hod.
Prosinec, pá – ne 9-17 hod.

Nejstarší část muzea, tzv. "staročeská chalupa" byla jako malé místní národopisné muzeum otevřena už koncem 19. století. Po úpravách v roce 1967 se stala základem záchranného skanzenu pro lidové stavby ze středního Polabí. V současné době se na rozloze necelé 2 ha nachází více než 2 desítky objektů lidové architektury. Ve všech chalupách interiérové expozice.

Vlastivědné muzeum Nymburk

Otevřeno: út - ne 9 ‑ 17 hod.

V hlavní budově expozice Bohumila Hrabala; v bývalé židovské synagoze stálá expozice o historii královského města „Nymburk v proměnách věků“ a expozice „Z dějin železnice“. K vidění je stálá výstava „Dějiny Židů na Nymbursku“.

Polabské muzeum, příspěvková organizace

adresa: Palackého 68, 290 55 Poděbrady
telefon.: +420 325 612 640
e-mail: info@polabskemuzeum.cz

www.polabskemuzeum.cz

Výstavy a akce Polabského muzea