Navštivte státní zámek Náchod

30. červenec 2013, 15:37
Navštivte státní zámek Náchod

Původně raně gotický hrad z poloviny 13. století, založený rytířem Hronem z rodu Načeraticů. Na renesanční zámek bylo středověké sídlo přestavěno rodem Smiřických na přelomu 16. a 17. století.

Státní zámek v Náchodě je rozsáhlý stavební komplex o pěti nádvořích ležící na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Z gotického hradu založeného v polovině 13. století byl na přelomu 16. a 17. století přestavěn na renesanční zámek. Svou dnešní architektonickou podobu získal během přestaveb a interiérových úprav v 17. a 18. století. Mezi nejvýznamnější majitele Náchoda patřili Smiřičtí ze Smiřic, italský rod Piccolominiů, Kuronští a německý knížecí rod Schaumburg-Lippe. Novinkou je Expozice řádů, vyznamenání, medailí, mincí a šperků, která poskytuje jedinečnou příležitost shlédnout nejvyšší řády evropské aristokracie z 19. století a další unikáty.

Tip pro rodiny s dětmi

Pro rodiny s dětmi nabízíme v červenci a srpnu dětské zkrácené prohlídky, které vede přímo pan vévoda či paní vévodkyně, pro děti možnost zapůjčení kostýmu, ve kterém se mohou dětští návštěvníci vyfotit na památku! V průběhu celé sezóny doporučujeme rodinám s dětmi také návštěvu exteriérového okruhu (věž, terasu a sklepení), který je přístupný bez průvodce, ale i třeba Piccolominskou expozici s dětským pokojem či jen procházku po areálu zámku, kde se nachází zámecký příkop, který obývají dva medvědi Ludvík a Dáša. Za zmínku stojí určitě i obora v zámecké aleji, kde můžete spatřit daňky, muflony,…

Prohlídkové okruhy

I. REPREZENTAČNÍ POKOJE PICCOLOMINIŮ - Historické interiéry připomínající období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio I. Piccolomini a další členové tohoto italského rodu. Soubor barokních bruselských tapiserií, sbírka květinových a loveckých zátiší, rodová portrétní galerie Piccolominiů, část nejstaršího fondu zámecké knihovny, španělský a piccolominský sál. Asi – 60 min.

II. SALONY DRUHÉHO ZÁMECKÉHO PATRA - Portrétní obrazárna ve Velkém sále, kolekce městských vedut a krajinomaleb, hostinské pokoje Schaumburg-Lippe se soubory grafických listů, sbírka palných zbraní z 19. století, šatna s civilními i církevními oděvy ze zámecké kaple, náhled do hodinové věže. Asi – 60 min.

III. NA DVOŘE VÉVODSKÉM - Tento prohlídkový okruh se tematicky vztahuje k závěru 18. a první polovině 19. století, kdy náchodské panství vlastnil Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský a jeho dcera Kateřina Vilemína, známá jako „paní kněžna“ z románu Babička od Boženy Němcové. Pracovna vévody, salon vévodkyně, reprezentační, kuřácký a hudební salon, ložnice. Asi – 45 min.

IV. PICCOLOMINIOVÉ A II. PATRO - Historické interiéry připomínající období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio I. Piccolomini a další členové tohoto italského rodu. Soubor barokních bruselských tapiserií, sbírka květinových a loveckých zátiší, rodová portrétní galerie Piccolominiů, část nejstaršího fondu zámecké knihovny, španělský a piccolominský sál. Portrétní obrazárna ve Velkém sále, kolekce městských vedut a krajinomaleb, hostinské pokoje Schaumburg-Lippe se soubory grafických listů, sbírka palných zbraní z 19. století, šatna s civilními i církevními oděvy ze zámecké kaple, náhled do hodinové věže. Asi – 120 min.

V. PICCOLOMINIOVÉ A KURONŠTÍ - Historické interiéry připomínající období 17. a 18. století, zejména třicetileté války, kdy Náchod vlastnil císařský vojevůdce Ottavio I. Piccolomini a další členové tohoto italského rodu. Soubor barokních bruselských tapiserií, sbírka květinových a loveckých zátiší, rodová portrétní galerie Piccolominiů, část nejstaršího fondu zámecké knihovny, španělský a piccolominský sál. Tento prohlídkový okruh se tematicky vztahuje k závěru 18. a první polovině 19. století, kdy náchodské panství vlastnil Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský a jeho dcera Kateřina Vilemína, známá jako „paní kněžna“ z románu Babička od Boženy Němcové. Pracovna vévody, salon vévodkyně, reprezentační, kuřácký a hudební salon, ložnice.  Asi – 100 min.

VI. ŘÁDY, MINCE A VYZNAMENÁNÍ - Nejatraktivnější skupinu exponátů, vystavených ve starých trezorech, tzv. popelkách, tvoří tzv. velké řády (klenoty na velkostuhách a řádové hvězdy) aristokratických rodů evropských a zvláště německých států, například nassavský domácí Řád zlatého lva, dánský Řád slona, pruský Řád červené orlice, anhaltský domácí Řád Albrechta Medvěda. V dalších trezorech a vitrinách jsou umístěny plakety, medaile a řády, které mají bezprostřední vztah k příslušníkům rodiny Schaumburg-Lippe či přímo k náchodské větvi rodu, dále vojenské i úřednické řády a medaile, medaile z hospodářských výstav, antické mince a platidla používaná v českých i dalších evropských zemích od středověku po 20. století, ale i ukázky šperků z klenotnice princezen, uniforem a chladných zbraní převážně z 19. století. Asi – 25 min.

VII. VĚŽ, TERASA, SKLEPENÍ - V rámci samostatné prohlídky bez doprovodu průvodce mohou návštěvníci vystoupat po schodech na horní ochoz obranné věže, odkud je nádherný výhled na město Náchod a okolní krajinu od Orlických hor až po Krkonoše. Při sestupu nahlédnou do hladomorny, navštíví středověké sklepy s původní hradní studnou a na závěr posedí na vyhlídkové terase nad městem. Asi – 30 min.

VIII. ZÁMECKÁ KAPLE - Prohlídky zámecké raně barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty. Asi – 30 min.

IX. PROHLÍDKY PŮD - Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými budovami si návštěvníci prohlédnou pozdně barokní střešní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka, zazubený rošt, rybinové plátové spoje, námětkový krov apod. Asi – 30 min.

X. PRÁZDNINOVÉ PROHLÍDKY PRO DĚTI – Kostýmované dětské prohlídky Kurónských pokojů.

Více informací o prohlídkových okruzích naleznete zde.

Informace pro hendikepované

Natáčené filmy (výběr)

pohádka Tajemství lesní země
různé dokumenty

Dopravní spojení

Automobil: Příjezd automobilem na placené parkoviště 150 m od zámku je možný po silnici přes sídliště Plhov. Cesta k zámku je značena celým městem (směr Trutnov, Červený Kostelec).
Vlak: Vlakové nádraží je cca 1 km od zámku, zastávka: Náchod
Autobus: Autobusové nádraží je cca 1 km od zámku, zastávka: Náchod

Občerstvení

Zámecký hotel v těsném sousedství zámku, další restaurace a občerstvení v centru města

Svatby

Státní zámek Náchod nabízí pořádání kulturně společenských akcí pro občany i instituce a svatebních obřadů v interiérech zámku. Termín konání svatebního obřadu je nutno nejprve dojednat na matrice Městského úřadu v Náchodě na tel: 491 405 212, 491 405 213.
Pro účely pořádání svatebních obřadů jsou na SZ Náchod vyhrazeny prostory Španělského sálu, Velkého (Ratibořického) sálu, kaple a Piccolominské zahrady.
Bližší informace k svatebním obřadům či pronájmu prostor najdete na www.zamek-nachod.cz.

Návštěvní doba ZDE

Prohlídky je možno objednat na e-mailu: nachod.objednavky@npu.cz nebo telefonicky na tel. 491 426 201.     

Informace pro hendikepované zde.

Vstupné

Foto: Archiv NPÚ ÚPS na Sychrově

Státní zámek Náchod

adresa: Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, 547 01 Náchod
telefon: +420 491 426 201
e-mail: nachod@npu.cz
majitel: ČR
správce: NPÚ, ÚPS na Sychrově

www.zamek-nachod.cz

Akce na zámku Náchod

6.6.2017, 9:00 – 8.6.2017, 13:00
Pohádka o čarodějnici Xsíksáře, draku Filemónovi a čertíkovi Damiánovi, kteří svými kouzly pomohou ke štěstí princi Janovi a... více
8.7.2017, 14:00 – 23:59
Koncert renesanční hudby se koná ve Velkém sále na I. zámeckém nádvoří. více
16.9.2017, 11:00 – 17.9.2017, 15:00
Speciální prohlídky exteriérů zámeckého areálu se zaměřením na renesanční budovy a rod Smiřických ze Smiřic. více