Kostel sv. Floriána v Krásném Březně

24. srpen 2016, 21:29
Kostel sv. Floriána v Krásném Březně

V areálu zámku Krásné Březno naleznete Alabastrový skvost – kostel svatého Floriána, který je národní kulturní památkou.

Původně luteránská zámecká kaple Panny Marie, kterou nechal v letech 1597–1606 postavit Rudolf z Bünau, pán na Weesensteině a Blansku, se stala farním kostelem sv. Floriána až se zřízením římskokatolické farnosti v Krásném Březně v roce 1897. Kostel je unikátní památkou tzv. saské renesance, o architektonickém ztvárnění dle principů saské renesance vypovídá žebrová síťová klenba s hřeby, diamantové portály či okenní kružby. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní renesanční oltář s alabastrovými reliéfy z roku 1604, motivem výzdoby oltáře jsou náměty ze života Ježíše Krista a šlechtické erby odkazující na zakladatele kostela. Obdobně působivá byla kazatelna z roku 1604, ze které se dochoval dřevěný klobouk s alegorií Víry a alabastrové reliéfy věnované Pašijím. Autorem oltáře a kazatelny je jeden z předních renesančních sochařů v Sasku, Melchior Kuntze z Freibergu. Alabastrové reliéfy oltáře a kazatelny činí z kostela sv. Floriána naprosto unikátní historickou památku na pomezích Čech a Saska.

O historii a obnově kostela svatého Floriána naleznete v rámci prohlídkového okruhu také expozici, která popisuje stavební vývoj objektu i podrobnosti o jednotlivých částech mobiliáře. Nechybí archeologie a ikonografie objektu. Sál v podstřeší zase nabízí stálou výstavu artefaktů a stavebních prvků z historické architektury. Výstava s názvem Artefakta představuje řemeslnou a uměleckou dovednost předků, pomocí vybraných prvků jsou rovněž představeny způsoby zpracování a opracování daného materiálu.

Kostel svatého Floriána v Krásném Březně rozhodně stojí za návštěvu. Kostel je přístupný v hlavní sezóně během pravidelných komentovaných prohlídek, mimo sezónu pouze na objednání.

Kostel sv. Floriána

adresa: ul. Krátká Ústí nad Labem – Krásné Březno
telefon: +420 472 704 800
email: florian@npu.cz

www.kostel-krasnebrezno.cz

3.7.2017, 10:00 – 28.8.2017, 14:00
Otevřené letní pondělky v kostele sv. Floriána v Krásném Březně více