Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

19. květen 2016, 11:12
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jedno z nejstarších regionálních muzeí. Založeno bylo v roce 1877. Ve svých sbírkových fondech shromažďuje sbírky z oblasti botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoologické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, uměleckoprůmyslové, divadelní a hudební historie, sbírky militarií, rukopisů, starých tisků, obrazů a sochařských děl, grafiky, fotografií a filmů.

Výstavy a doprovodné akce

-          stálá expozice s názvem Příběh města Českých Budějovic
-          krátkodobé tematické výstavy a zajímavé doprovodné aktivity
-          vzdělávací programy pro školy, návštěvníky muzea a veřejnost
-          specializovaná muzejní knihovna se studovnou

Pobočky

-          Muzeum koněspřežky v Českých Budějovicích s výstavní expozicí Strážní domky a drážní strážní strážníci  na území koněspřežní železnice České Budějovice – Linec.
-          Tvrz Žumberk u Nových Hradů se stálou expozicí lidového malovaného nábytku z jižních Čech a výstavou Ryby a lidé, Rožmberkové a rybníkáří v jižních Čechách a ve Waldiviertlu.
-          Památník Jana Žižky z Trocnova u Borovan s expozicí o Janu Žižkovi, husitství a vlivu tohoto hnutí na bavorském území. Součástí muzejní expozice je venkovní naučná stezka s deseti informačními panely.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

adresa: Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
telefon: 391 001 531
email: info@muzeumcb.cz

www.muzeumcb.cz

12.11.2017 – 11.11.2018, 23:59
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Jihočeský kraj zvou v souvislosti s oslavami 100. výročí konce první světové války a... více