Galerie hlavního města Prahy

6. září 2013, 12:12
Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy byla založena v roce 1963. Zabývá se českým uměním 19. až 21. století a současně pečuje o pražskou veřejnou plastiku.

Galerie připravuje rozsáhlé spektrum doprovodných programů pro školní mládež i dospělé – výtvarné akce, setkání s umělci, přednášky, lektorské a kurátorské prohlídky výstav. Při galerii funguje početný Klub přátel GHMP. Mezi nejnavštěvovanější výstavy v minulých letech patřily: František Bílek, Toyen, Antonín Slavíček, Rudolf Kremlička. Každé pondělí jsou všechny expozice a výstavy uzavřeny. 

Objekty ve správě GHMP

Galerie hlavního města Prahy v současnosti spravuje zcela nebo zčásti celkem 8 objektů přístupných veřejnosti.

Brzy po svém založení v roce 1963 galerie trvale zpřístupnila významnou kolekci soch, kreseb a grafiky Františka Bílka v Bílkově vile. K ní přibyla roku 1994 stálá expozice umělcových prací otevřená v jeho rodném domě v Chýnově u Tábora.

Dalším uměleckohistorickým objektem a zároveň specifickou výstavní prostorou v péči galerie je od roku 1989 barokní Zámek Troja s francouzskou zahradou, štěpnicí a oranžerií, náležející k nejvýznačnějším ukázkám barokní architektury v Čechách.

Rozsáhlé výstavní expozice, náročné na prostor, jsou od r. 1988 pořádány v gotickém Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, od r. 1994 je hostí i výstavní sály v Městské knihovně, které byly pro tento účel původně vybudovány.

V roce 2010 získala galerie do své péče barokní Colloredo-Mansfeldský palác, do něhož bude v budoucnosti soustředěna veškerá administrativa, a kromě výstavních prostor zde vznikne zde také galerijní informační centrum. V témže roce galerie také převzala Dům fotografie.

Bílkova vila
Colloredo-Mansfeldský palác
Dům fotografie
Dům Františka Bílka V Chýnově
Dům U Kamenného zvonu
Městská knihovna - 2. patro

Zámek Troja

Galerie hlavního města Prahy

adresa: Galerie hlavního města Prahy Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
telefon: +420 224 826 391
e-mail: pr@ghmp.cz

www.ghmp.cz

12.12.2018 – 24.3.2019, 23:59
Výstava představí české veřejnosti jednu z klíčových tendencí moderního a současného slovenského umění. Zaměří se na vznik a... více
16.5.2018 – 31.12.2019, 23:59
Komorní výstava kreseb a grafik představí dvě rozdílná ztvárnění základní křesťanské modlitby Otčenáš, která patří k... více
1.12.2018 – 31.12.2019, 23:59
Detailnější pohled na grafickou práci sochaře Františka Bílka nabízí výstava grafik a jejich dřevěných štočků. Dřevo, svůj... více
31.12.2018 – 31.12.2019, 23:59
Znovu zpřístupněná vila nabízí kromě ateliéru Františka Bílka výstavu sestavenou z několika raných prací a soubor knižní tvorby. více
6.11.2018 – 3.2.2019, 23:59
V roce 1967 navštívila německo-francouzská fotografka Gisèle Freund Prahu během dnes již legendárního IV. sjezdu československých... více
21.11.2018 – 24.2.2019, 23:59
Roman Štětina umně splétá motivy, texty, zvuky i předměty vypůjčené z různých kontextů do složitých struktur podobných tkaným... více
21.11.2018 – 3.3.2019, 23:59
Výstava představí dvě mladé sochařky, vycházející středoevropské hvězdy, českou umělkyni Annu Hulačovou (*1984) a její maďarskou... více
1.1.2018 – 31.12.2019
Colloredo-Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury s bohatým stavebním vývojem snoubícím v... více
1.3.2018 – 31.12.2019, 23:59
Nová expozice nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s díly, která mají z větší části přímý vztah k chýnovskému domu. více
28.11.2018 – 31.3.2019, 23:59
Výstavní projekt Galerie hlavního města Prahy Transformace geometrie představuje na profilu dvou významných soukromých sbírek – Sammlung... více