České muzeum stříbra v Kutné Hoře

25. září 2013, 9:25
České muzeum stříbra v Kutné Hoře

Muzeum s dlouholetou tradicí, založené už v roce 1877 pečuje o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu. Nejreprezentativnější části sbírky jsou představovány ve stálých expozicích na Hrádku, v Kamenném a Tylově domě.

Hlavní expozice muzea je umístěna v Hrádku, hradním paláci městského typu, připomínaném v písemných pramenech už v roce 1312 a později unikátně přestavěném ve stylu jagellonské gotiky. První okruh této expozice s názvem Město stříbra seznamuje s nejstaršími dějinami regionu, vznikem a vývojem Kutné Hory. Druhý okruh – Cesta stříbra – prochází i hornickou osadou a stříbrným dolem na Oselském pásmu a zasvěcuje návštěvníka do tajů středověké technologie dobývání stříbrné rudy a jejího zpracování až do podoby mince.

Kamenný dům náleží k nejvýznamnějším památkám evropské pozdně gotické architektury. Dnes nabízí stálé expozice s názvem: Královské horní město Kutná Hora – měšťanský život a kultura v 17. – 19. století a Lapidárium: Umění kameníků středověké Kutné Hory, které představuje soubor kamenných plastik a architektonických článků z nejvýznamnějších kutnohorských památek města.

Tylově domě muzejní expozice připomíná život a dílo J. K. Tyla. Druhá zdejší  expozice - Kutnohorské podzemí a jeho průzkum přibližuje návštěvníkům nejdůležitější a nejzajímavější objevy speleologického průzkumu na území města Kutné Hory v posledních dvou desetiletích.

Muzeum každoročně pořádá četné tematické výstavy a další kulturní akce, působí jako odborná specializovaná instituce, poskytuje poradenství, služby bohaté specializované knihovny a studovny, spolupracuje s badateli.

České muzeum stříbra p. o. v Kutné Hoře

adresa: Příspěvková organizace Středočeského kraje, Barborská 28, 284 01 Kutná Hora,
telefon: +420 327 512 159, +420 733 420 366
email: info@cms-kh.cz, reservations@cms-kh.cz

www.cms-kh.cz

Výstavy a akce v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře