Betlém Hlinsko

20. červenec 2016, 21:31
Betlém Hlinsko

Památkovou rezervaci lidové architektury zvanou Betlém naleznete v Hlinsku na pravém břehu řeky Chrudimky. Roubené objekty si zde začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. 

Mapa stabilního katastru z roku 1839 dokládá, že stavebníci stavěli jeden roubený domek vedle druhého, stěží zůstalo místo na malé předzahrádky. Původním převažujícím řemeslem zdejších obyvatel bylo hrnčířství, na konci 19. století převládlo tkalcovství. Kromě těchto řemesel zde bydleli a pracovali krejčí, kožešníci, hračkáři, sedláři, ševci, ale také třeba výrobce hudebních nástrojů, sedlář či porodní babička.

Prohlídkové okruhy

1. Řemeslnická obydlí (základní okruh): V rámci tohoto okruhu navštívíte roubenky přibližující život a práci drobných řemeslníků typických pro Betlém v období od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století. Prohlédnete si dílnu a obydlí domáckého tkalce, hračkáře nebo ševce. Od dubna 2016 také jedinečnou dílnu výrobce ručně sekaných pilníků. Délka cca 60 minut.

Vstupné: základní 45 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč.

2. Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, UNESCO: V roce 2010 byly vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka zapsány do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Expozice v domku č. p. 362 vám představí tradiční kostýmy některých typických masek i atmosféru samotné obchůzky prostřednictvím množství fotografií a krátkého filmového dokumentu. Délka cca 45 minut.

Vstupné

jednotné vstupné 25 Kč, rodinné 75 Kč.
Zvýhodněné vstupné pro návštěvu Veselého Kopce a Betléma Hlinsko v jeden den:

120 Kč a 80 Kč, rodinné 320 Kč. Neplatí při akcích a speciálních programech.

Focení a filmování povoleno bez stativu a blesku, výhradně k soukromým účelům a ve vybraných prostorách.

Otevírací doba

Leden až březen    
út-pá: od 8:30 do 16:00
so: od 9:00 do 12:00
ne: od 13:00 do 16:00
polední přestávka: 12:00–12:30
zavřeno v pondělí.

Duben až červen, září až prosinec    
denně mimo pondělí od 8:30 do 16:00
polední přestávka 12:00–12:30

Červenec a srpen    
denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00
polední přestávka 12:00–12:30

Pro děti

edukační programy „Živá historie“ pro školy i organizované skupiny z řad veřejnosti. Více najdete zde: www.betlem-hlinsko.cz/cs/ziva-historie---programy-pro-skoly

Dopravní spojení

Automobil: několik parkovišť – maximálně 500 m.
Vlak: Hlinsko (cca 600 m).
Autobus: Hlinsko (cca 600m).

Občerstvení

Několik restaurací, kaváren, cukráren a občerstvení po celý rok.

Betlém Hlinsko

adresa: SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko
telefon: + 420 469 326 415

www.betlem-hlinsko.cz

14.4.2017, 9:00 – 10.9.2017, 17:00
Výstava Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje představuje významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji... více