Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

Právnický ples

22.2.2020, 19:00 – 23:59

Právnický ples je v Praze svou povahou naprosto jedinečnou událostí. Již tradičně je místem setkávání předních osobností české advokacie, justice, akademické obce, jakožto i vládních představitelů a zástupců velkých korporací.

Cena vstupenky: 1500 Kč

Plesu se účastní také studenti Právnické fakulty UK i jiných fakult napříč Českou republikou, kteří tak mají jedinečnou možnost potkat se zde se svými profesními a často i osobními vzory.

Již šestým rokem jsme místo konání přesunuli z paláce Žofín do prostor Obecního domu. Posouváme tak standard plesu o stupínek výše a zároveň také navyšujeme kapacitu akce, jelikož v minulých letech poptávka po lístcích citelně převyšovala nabídku. Letošní ročník se koná pod záštitou JUDr. Pavla Rychetského, Mgr. Jana Chabra a České advokátní komory.

Těšíme se na viděnou!

Ticketstream