Pašijové oratorium českého Mozarta

10.3.2018, 10:30 – 12:00

V roce 1764 v premonstrátském klášteře v Želivě vzniklo unikátní dílo do té doby neznámého skladatele Jana Anselma Fridricha. Toto oratorium je známé pod názvem Musica in Luctu sive piae cosiderationes in amarissimam Christi passionem. 

Cena vstupenky: 300 Kč
Pašijové oratorium českého Mozarta

Tento složitý název se překládá jako Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímaní o hořkém umučení Krista a vychází ze Starého Zákona. Oratorium obsahuje uzavřené recitativy, árie a sbory, jejichž instrumentálním doprovodem jsou především smyččové nástroje, dvě klariny, tromby a varhany. V rámci tohoto pašijového koncertu, který se uskuteční 9. 3. v Karlových Varech a 10. 3. v Praze, se vám představí orchestr Musica Florea, sbor Collegium Floreum a čtyři sólisté - soprán Eva Benett, alt Jan Mikušek, tenor Václav Čížek, bas Jiří Miroslav Procházka.

Ticketstream