Metternich a jeho vize míru (Plasy)

12.8.2019, 9:00 – 8.9.2019, 17:00

"Jak zlá je válka, pošpiní všechno - i myšlení, a já stále bojuji proti tomu, aby se to nestalo."

- Clemens von Metternich

Správa Kláštera v Plasích si dovoluje připomenout šlechtickou rodinu Metternichů formou putovní výstavy a představit návštěvníkům kancléře Metternicha jako diplomata, mírotvorce a Evropana.

Putovní panelová výstava se zaměřuje na diplomatickou činnost Metternichů, především na nejvýraznější osobnost rodu, jíž byl diplomat, politik a pozdější rakouský kancléř kníže Klemens Lothar Metternich. Tento inspirativní muž je zde představen pohledem na jeho politickou činnost. Jako rakouský vyslanec a ministr zahraničí dosáhl svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí porážky Napoleonské despocie. A jako rakouský kancléř posléze zamezil obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi velkým celoevropským konfliktům na dalších sto let. Výstava připomene také některé diplomatické dary, které kancléř získal během své kariéry a které jsou uložené ve sbírkách zámku Kynžvart.

Výstava je volně přístupná v přízemí budovy konventu během návštěvní doby kláštera.

Výstava je pořádána Národním archivem v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů a to u příležitosti 160. výročí kancléřova úmrtí. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Mezi takové patří v západních Čechách zámek Kynžvart a Klášter Plasy, které jsou úzce spojeny se šlechtickým rodem Metternichů.

Putovní výstava měla své zahájení 16/10/2018 v Českém centru ve Vídni, ke shlédnutí byla na jaře 2019 také na zámku Krásné Březno, v Rakouském kulturním fóru v Praze, v Národním archivu v Praze a nyní bude do poloviny září umístěna v Klášteře v Plasích.