Sázavský klášter - divadlo na rajské zahradě BASILEJSKÝ KONCIL

17.8.2019, 19:00 – 20:15

Ve stmívající se rajské zahradě Sázavského kláštera (v případě deště v barokním refektáři) Vás tvůrce autorské divadelní hry David Hron pozve do Basileje 15. století. 

Cena vstupenky: , , ,  Kč

Právě sem přijelo patnáctičlenné husitské poselstvo, které prochází ulicemi za zpěvu chorálů a chystá se účastnit slyšení a obhajoby svých požadavků. Skutečná historie, vážné téma, ale zpracováno s nadhledem a úsměvným způsobem. Přijďte do Sázavského kláštera v sobotu 17. srpna na divadelní hru BASILEJSKÝ KONCIL a přispějte tím k obnově zabílených barokních nástěnných maleb v křížové chodbě kláštera, která rajskou zahradu obklopuje.

Cena vstupného na benefiční představení je 50 Kč/os., děti do 12 let zdarma. Celý výtěžek bude předán Sázavskému klášteru na obnovu maleb.