Přednáška Ústavu dějin umění k technologickým průzkumům nástěnných maleb v Menší věži hradu Karlštejna

18.6.2019, 16:00 – 23:59

Ústav dějin umění zve na přednášku a následnou diskusi z cyklu Středověk v pohybu / Dialogy. 

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Přednáška Ústavu dějin umění k technologickým průzkumům nástěnných maleb v Menší věži hradu Karlštejna

Příspěvky na téma Poznávat a chránit! K technologickým průzkumům nástěnných maleb v Menší věži hradu Karlštejna přednesou Petr Skalický (Národní památkový ústav, generální ředitelství) a Adam Pokorný (AVU a Národní galerie v Praze). Přednáška se uskuteční v úterý 18. června 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1.

Pro historiky umění představuje podoba a výklad nástěnných maleb Menší věže hradu Karlštejna neměnnou součást oborového kánonu. Radikálně nové objevy by zde očekával málokdo. Naproti tomu pohled restaurátora, jehož profesním imperativem je péče o materiální podstatu díla, vnímá tytéž malby jako živý, proměnný a mnohými vlivy ohrožený organismus. Subtilní materiální strukturu takto významných maleb je nutné před případným restaurováním nejprve dokonale poznat. K tomu přispívá recentně probíhající technologický průzkum, který již v první fázi přinesl řadu nových zjištění a znovu tak připomíná, že i kánonická díla, tolikrát viděná a interpretovaná, nadále skrývají mnohá překvapení. Nutností je však mezioborová spolupráce, která má potenciál překonávat vnitřní limity všech profesí, účastnících se péče o památkový fond.