J. E. Purkyně - Kouzelná skříňka - sférické promítání

19.6.2019, 19:30 – 21:00

V rámci oslav našeho významného rodáka Jana Evangelisty Purkyně Vás zveme na živou projekci s názvem Kouzelná skříňka.

Cena vstupenky: , , ,  Kč

Kouzelná skříňka je speciální kombinované, ručně ovládané analogové projekční zařízení, zkonstruované tak, aby vyvolávalo různé druhy subjektivních zrakových vjemů.

Hlavním inspiračním zdrojem Kouzelné skříňky je praotec kinematografie Jan Evangelista Purkyně, zejména jeho pokusy z oblasti fyziologie smyslů a subjektivních zrakových vjemů, které prováděl v první polovině 19. století.

     Jde o volnou adaptaci několika jeho experimentů do formy projekce.

Hypnotické světelné obrazce a blikající světlo vystavují divákovo oko i mysl percepčně hraničním situacím, čímž otevírají bránu do světa běžně neviděných subjektivních vjemů. Čistě působením světla a zvukových vln můžete dosáhnout běžně nedostupných počitků a poznat tak více i o sobě samých.

Nechte si načechrat smysly fotony mířenými do lechtivých míst všehomíra!