Sázavský klášter - speciální interaktivní prohlídky s dílničkami pro školní kolektivy - NOVINKA ROKU 2019

15.5.2019, 23:59 – 16.5.2019, 1:59

Zveme školní kolektivy 1. i 2. stupně základních škol na letošní novinku: interaktivní program pro školáky na téma sv. Prokop a jeho klášter v 1. pololetí každou středu od 15. května 2019 v rozmezí mezi 10,00 a 13,00 hodinou (výjimečně se lze domluvit i na dřívějším začátku programu). Na program je nutno se předem přihlásit. Program trvá cca 1,5 hodiny a má dvě části. 

Cena vstupenky: pedagogický doprovod zdarma/dítě 80 Kč

V první části lektorka povzbuzuje žáky k pátrání, bádání, přemýšlení s cílemn poznat osobnost sv. Prokopa, pochopit rané české dějiny prvních českých knížat a život podle řehole sv. Benedikta. Žáci se "dotknou" tématu staroslověnštiny a hlaholského písma a písemnictví a jeho významu. Používají pracovní listy, využívá se práce individuální i skupinová.

V druhé a nedílné části programu proběhne tvůrčí nebo relaxační dílna dle volby pedagoga: na výběr je dílna: archeologická, písařská, vitrážková/mozaiková nebo aktivita procházková k legendární studánce setkání poustevníka Prokopa s knížetem Oldřichem i s "koflíkem, ve které Prokop proměnil vodu ve víno" :-).

Scénář programu je zpracován pro děti 1. i 2. stupně základních škol, respektuje výchovně vzdělávací plány základní školy a mírně je rozvíjí hravou a zábavnou formou.

Kontakty pro přihlášky (objednávky) škol: tel: 725875946, 327321177, email: sazava@npu.cz