Čeští jezuité v Latinské Americe

6.12.2018, 18:00 – 23:59

Dalším tématem přednáškového cyklu Rodinné stříbro - Památky kolem nás budou Čeští jezuité v Latinské Americe. Přednáší Oldřich kašpar. Koná se ve čtvrtek 6. prosince 2018 v 18.00 hodin v knihovně Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

Cena vstupenky: Vstup zdarma., , ,  Kč
Čeští jezuité v Latinské Americe

V celé Latinské Americe působilo 150 jezuitských misionářů z českých zemí. Co vedlo tyto lidi k tomu, že opustili svůj rodný kraj a vypravili se vstříc nástrahám neznámého světa? Jakou stopu zanechali v zemích Latinské Ameriky? Beseda s historikem a etnologem Oldřichem Kašparem se zaměří i na každodennost českých misionářů, kteří se věnovali celé řadě odborných činností, mimo jiné tiskli také knihy, které jsou cenným pramenem poznání jejich osudů a vlastně i dějin a kultury Nového světa.


Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. je český historik, etnolog, pedagog, iberoamerikanista, spisovatel a překladatel. Je členem redakčních rad několika českých a zahraničních odborných časopisů, spolupracuje s televizí a rozhlasem. Je také autorem řady vlastních knih, jak literatury faktu tak i z oblasti krásné literatury.