Přednáška Místa paměti v jihočeské krajině

9.11.2018, 18:00 – 23:59

Voda v prohlubni balvanu, nad níž bdí obraz Panny Marie, nemusí mít daleko k třísce z  knihovničky v Husově „rodném domě“, vystavěném několik století po jeho smrti, či trouchnivině z dubu na místě údajného narození Jana Žižky. 

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Přednáška Místa paměti v jihočeské krajině

Místo konání: Knihovna Augustina Dubenského, Žižkovo náměstí 1 – klášter, Borovany

Termín konání: 9. listopadu 2018 od 18:00 hodin

Přednášející: Mgr. Martin Gaži, NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích

Paměť lidského společenství se vázala na konkrétní místa spojená se silnými příběhy. Splétala se v nich mlhavá tušení „pradávných časů“, zakladatelské historie, vyprávění o milostech a zázracích, očekávání spojená s krajinně výraznými přírodninami, působišti významných osobností, dějišti událostí či literárních textů. Někdy se na jednom místě vzpomínalo na jiná, vzdálená. V některých případech se staré příběhy písemně zaznamenány, někdy se proměnily v jiné, někdy se stěhovaly z místa na místo a někdy byly zapomenuty. Poslední velkou vlnou potřeby memoriálních staveb byly prvorepublikové pomníky padlým v první světové válce. Přednáška Mgr. Martina Gažiho, historika z českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu, se inspirujeChanovského „Stopami zbožných Čech“ (1659) i Stehlíkovou „Zemí zamyšlenou“ (1947), ovšem s odlišnými akcenty a dominantami.