Odborně metodický den Historické krovy a jejich obnova

11.10.2018, 9:30 – 15:00

Přijměte, prosím, pozvání na 40. odborně metodický den Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, tentokrát na téma:

Cena vstupenky: zdrama, , ,  Kč

Přijměte, prosím, pozvání na 40. odborně metodický den Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, tentokrát na téma:

Historické krovy a jejich obnova

  • Termín konání: 11. 10. 2018 od 10 hod.
  • Místo: Metodické centrum moderní architektury v Brně (přednášková budova).
  • Nutná registrace na adrese dohnalova.petra@npu.cz do 8. října 2018.

Program:

9:30 Prezence účastníků

10:00 Úvodní slovo
PhDr. Zdeněk Vácha, NPÚ, ÚOP v Brně

10:10 Historický krov jako nositel specifických památkových hodnot
Ing. Jiří Bláha, Ph.D., CET ÚTAM AV ČR Telč
Hmotný pramen historického poznání; v kontextu se stavbou prostředek k přesnému datování; doklad vývoje v oboru stavitelství, svědectví o ruční řemeslné technologii – stavební tesařství; povrch dřeva jako záznamové médium – stopy záměrné i nechtěné; další cenné nálezy a nálezové situace dochované v podkroví.

11:05 Metodika identifikácie historických krovov a výskumu
Ing. Ľubor Suchý, PhD., KPÚ Prešov
Mgr. Daniela Zacharová, PhD., Pro Monumenta
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Pamiatkový úrad SR Bratislava
Ing. arch. Karol Ďurian, PhD., KPÚ Žilina

Představení metodiky.

12:00 Přestávka, občerstvení

12:45 Různé přístupy ke zpracování projektové dokumentace pro sanaci historického krovu
Ing. Miroslav Navrátil, Ústav nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Rozsah a odborná úroveň dokumentace, sloužící jako podklad pro zásah do kulturního dědictví, které zde představuje tesařský řemeslný výrobek - krov. Příklady řešení dokumentace na základě stavebně technického průzkumu poškození konstrukcí, detaily dokumentace v různých úrovních podle zadání. Poznámky k zaměření konstrukcí, ke spojům v konstrukcích, ke konstrukční stabilitě, k provádění tesařských prací a k vymezení možností zúčastněných osob.

13:45 Obnova historických dřevěných konstrukcí pohledem řemeslníka – tesaře
Martin Šnajdr, Tesařství Šnajdr
 
14:30 Závěrečné shrnutí, ukončení akce

Pozvánka a program ke stažení (PDF)