Sázavský klášter - výtvarná soutěž pro děti na téma balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena

12.2.2018, 23:59 – 1.5.2018, 23:59

Výtvarná soutěž pro děti na téma balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena.

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Sázavský klášter - výtvarná soutěž pro děti na téma balad z Kytice Karla Jaromíra Erbena
  • Adresa:
    Zámecká 72
    Sázava 285 06

U příležitosti májového Květinového dne v Sázavském klášteře v sobotu 13. května vyhlašujeme spolu s mistryní repubilky ve floristice ing. Klárou Vavříkovou a spolkem středočeských řemeslníků FAKTUM výtvarnou soutěž pro děti od 0 do 16 let na téma

KYTICE PODLE KARLA JAROMÍRA ERBENA

(Vodník, Polednice, Svatební košile, Zlatý kolovrat, ......)

probíhá od 12. února 2018 do 1. května 2018

vyhlášení výsledků: 13. května 2018 při Květinovém dni pro malé i velké v Sázavském klášteře

Pravidla:

Vytvořte obrázek jakoukoliv technikou na formát v rozmezí A4 - A1 a doručte poštou nebo osobně na adresu Sázavský klášter, správa kláštera, Zámecký 72, 285 06 Sázava nejdéle do 1. 5. 2018. Obrázek na zadní straně označte jménem a příjmením s adresou a telefonním číslem nebo emailovou adresou. Vítězné práce budou vyhlášeny v průběhu Květinového dne 13. 5. 2018 a odměněny cenami; vystaveny budou i pro ostatní návštěvníky Sázavského kláštera do 31. května 2018 v křížové chodbě kláštera. I další vybrané práce budou vystaveny a návštěvníci je budou moci zakoupit. Výtěžek poputuje na financování zabílených barokních fresek svatoprokopské legendy v Sázavském klášteře - více o freskách zde.

Nechte si vyprávět, vyprávějte, čtěte, tvořte a svými výtvory pomozte nám, našim restaurátorům a budoucím generacím odhalit zabílené malby s příběhy o sv. Prokopu v ambitu kláštera!

Kategorie výtvarné soutěže - individuální:

individuální:

* děti od 3 let do 6 let               1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy pro celou rodinu *

* děti od 7 let 10 let                  1. cena: prohlídka zámku Hořovice dle výběru (zámecké pokoje nebo výstava

                                                           hraček malých aristokratů) *

* děti od 11 let do 15 let           1. cena: prohlídka hradu Karlštejna pro celou rodinu * 

a dále věcné ceny

 

Možno také kategorie skupinová (kolektivní práce školních nebo zájmově uměleckých dětských kolektivů podle pravidla - jeden společný obrázek jedné třídy, oddělení, kroužku ap.):

* kolektivy dětí mateřských škol (předškolní věk)  1. cena: pohádková prohlídka v zámku Mnišek pod Brdy **    

* kolektivy dětí 1. stupňů ZŠ (mladší školní věk)   1. cena: floristická dílna s mistryní České republiky ve    floristice ing. Klárou vavříkovou po domluvě termínu

* kolektivy dětí 2. stupňů ZŠ (starší školní věk)    1. cena: dobrodružná prohlídka tajemných sklepení a půd Sázavského kláštera                                  

                                          a dále věcné ceny                                                      

* uplatnit lze kdykoliv během roku 2018 po předběžné dohodě se správou příslušné památky

** platí vždy pro  celý vítězný kolektiv (oddělení, třída) s pedagogickým doprovodem

Odborná porota: ing. Klára Vavříková - floristka, Martina Štědrová - rytečka skla, Oldřich Tichý - malíř, Aťka Tichá - keramička, Slávka Matoušová - kastelánka Sázavského kláštera