Volný přednáškový cyklus pro veřejnost v Krásném Březně v roce 2018

8.1.2018, 23:59 – 9.1.2018, 1:59

Přednášky zaměstnanců ústeckého ÚOP pro laickou i odbornou veřejnost, konané v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem – tedy na zámku Krásné Březno, se opět konají jednou měsíčně vždy v pondělí v 16 hodin. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.

Cena vstupenky: vstup volný, , ,  Kč
Volný přednáškový cyklus pro veřejnost v Krásném Březně v roce 2018

PROGRAM:

  • 8. ledna – V. Kulesa (Stati-Cal): Statické zabezpečení památkově chráněných objektů
  • 12. února – A. Houdková: Brokoffové a severní Čechy
  • 12. března – M. Hauserová (FA ČVUT): O projevech vztahu ke stavebnímu dědictví v minulosti
  • 9. dubna – J. Skopec: Kostely druhé třetiny 15. století v severozápadních Čechách
  • 14. května – M. Zubík: Perla historizující architektury, aneb příběh trmického zámku
  • 11. června – téma bude upřesněno
  • červenec a srpen – prázdniny
  • podzimní témata přednášek budou upřesněna

Před zahájením přednášky je možno zakoupit publikace NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, případně si prohlédnout aktuální výstavu v atriu zámku.

Kontakt pro objednání publikací: Ing. arch. Daniel Vágner, tel. +420 472 704 843, +420 778 403 915, e-mail: vagner.daniel@npu.cz