Umění číst krajinu - šestá terénní exkurze

23.11.2017, 9:00 – 17:30

Územní odborné pracoviště NPÚ v Brně se k tématu Krajina připojuje celoročním vzdělávacím projektem Umění číst krajinu.

Cena vstupenky: , , ,  Kč
Umění číst krajinu - šestá terénní exkurze

Vycházíme z přesvědčení, že znalosti přírody a krajiny, bez nichž by člověk jen těžko přežil, a které byly vlastní našim předkům, je třeba zachovat. Oslovili jsme proto přední odborníky převážně z brněnských univerzit, kteří budou  formou terénních vycházek s výkladem posluchačům vysvětlovat danou problematiku.

V rámci šesté odborné exkurze nás PhDr. Petr Vitula z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně zavede do krajiny středověkých lidských sídlišť Ždánického lesa.

Program

  • 9.00 odjezd autobusem z Brna od Janáčkova divadla
  • pohyb po trase mezi lokalitami autobusem s pěší vycházkou cca 6 km
  • 17.30 předpokládaný návrat do Brna   

S sebou nutno vzít pevnou obuv, vhodné oblečení do terénu, pláštěnku, jídlo a tekutiny na  celý den.

Počet účastníků je omezen velikostí autobusu (19 míst), je možno se připojit vlastními vozidly.

Organizační zajištění Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
tel.: +420 607 630 907
přihlášky na novotna.dana@npu.cz

Pozvánka ke stažení