Přednáška v Kroměříži o oborách jako zelených ostrovech v krajině

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži zve na říjnovou přednášku z cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje.

Cena vstupenky: vstup zdarma, , ,  Kč
Přednáška v Kroměříži o oborách jako zelených ostrovech v krajině
  • Adresa:
    Sněmovní náměstí 1
    Kroměříž 767 01

Lov byl vždy oblíbenou kratochvílí těch nejmocnějších a chov zvířat v uzavřených prostorech tedy v oborách znaly již starověké národy. Obory, bažantnice, koroptvárny aj. neodmyslitelně patřily k panským sídlům jako součást programu reprezentace daného šlechtického rodu. V úrodných oblastech bývaly zelenými ostrovy v moři zemědělsky využívaných ploch se specifickou kompozicí cest, luk, porostů dřevin, mysliven a někdy i pavilonů a loveckých zámečků.

Přednáškou provede Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu, jenž se zaměřuje na památky zahradního umění.

Přednáška se uskuteční v přednáškovém sále vstupní budovy Květné zahrady v Kroměříži. Vstup je zdarma.

Na přednášku naváže tematická vycházka v sobotu 21. října do přírodní památky Obora (známá také pod názvem Hvězda) u Kroměříže.

Přednáška je součástí tématu Národního památkového ústavu Krajina. Kulturní i přírodní dědictví. Krajina a památky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují, kulturní krajina představuje významnou součást našeho života a tvoří svébytnou složku přírodního a kulturního dědictví.

Před zahájením přednášky je možné zakoupit vybrané publikace kroměřížského Národního památkového ústavu, které pojednávají o památkách a památkové péči zejména ve Zlínském kraji.

Informace najdete také na Facebooku.


Kontakt a informace:

Mgr. Petra Zelinková, pracovnice vztahů k veřejnosti NPÚ, ÚOP v Kroměříži,

tel.: +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz