Prehistorická a raně středověká sídelní struktura

10.10.2017, 16:30 – 23:59

Prehistorickou krajinu lze vnímat jako palimpsest, tedy středověký pergamen, na němž je původní záznam neustále vyškrábáván a přepisován texty dalších generací.

Cena vstupenky: vstup volný, , ,  Kč

Přednáší: Mgr. Jiří Havlice, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Antropogenní relikty zformované v jednotlivých pravěkých obdobích a v raném středověku však mnohdy velice výrazně vystupují na povrch současné „postmoderní „ krajiny, jejíž podoba tak v sobě skrývá archetypy krajiny pocházející z překvapivě vzdálené minulosti.

V přednášce se budeme zabývat nejen vývojem a strukturou pravěkého osídlení jižních Čech, ale především jednotlivými podobami archetypální krajiny včetně jejího profánního a sakrálního rozměru.

Koná se v rámci přednáškového cyklu Památkový rozměr jihočeské krajiny.