Výstava Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty

Výstava  Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty představuje výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbírek českých a moravských hradů a zámků.

Cena vstupenky: 220 Kč, snížené vstupné 120 Kč, pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let vstup zdarma, , ,  Kč
Výstava Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty
  • Adresa:
    Hradčanské nám. 15,
    Praha 1, 118 00

Medailonky věnované mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance, protestantské i katolické a jejich životních příběhy. České a moravské šlechtické rody připomenou heraldické a genealogické památky, archiválie, předměty uměleckého řemesla. Vystavené soubory rozšiřují také vybrané renesanční portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích.

Výstava Podoby a příběhy – portréty renesanční šlechty se koná od pátku 13. října 2017 do neděle 4. března 2018 v konírně Šternberského paláce v Praze. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Vstupnéna výstavu je 220 Kč, snížené vstupné pak 120 Kč. Pro děti, mládež do 18 let a studenty do 26 let je vstup zdarma. Po předložení zakoupené vstupenky z výstavy Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, která se koná ve Valdštejnské jízdárně, je vstup na výstavu za snížené vstupné 150 Kč.

Plakát