Přednáška v Kroměříži o renesanci ve světské a církevní architektuře na Kroměřížsku

14.9.2017, 17:00 – 23:59

Většina šlechtických sídel dnešního Zlínského kraje v průběhu 16. a začátku 17. století prošla více či méně náročnými přestavbami.

Cena vstupenky: vstup zdarma, , ,  Kč
Pozoruhodné pozůstatky renesančních proměn hradů, tvrzí, církevních a měšťanských domů jsou dodnes dochovány pod vrstvami mladších úprav, jedná se o důležité doklady architektonického bohatství našich památek. Pozůstatky renesančních stavebních proměn jsou dokumentovány např. u zámků v Kvasicích, Lešné u Valašského Meziříčí, Holešově, nebo u významných církevních staveb – kostela sv. Mořice v Kroměříži nebo bývalého bratrského sboru, dnešního kostela sv. Anny v Holešově. Renesance přirozeně pronikla i do architektury menších šlechtických sídel – za všechny jmenujme např. zámek v Žeranovicích, tvrze v Kurovicích a Rymicích. Další, mimořádně významnou kapitolu představují renesanční proměny měst – biskupské Kroměříže nebo Valašského Meziříčí, jehož tvář v 16. století spoluurčovaly stavební aktivity mocných Pernštejnů a Žerotínů.  

Přednášející Mgr. Jan Štětina z kroměřížského odborného pracoviště Národního památkového ústavu, jenž se zaměřuje na stavebněhistorický vývoj.

Přednáška je součástí přednáškového cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje a je zařazena do letošního tématu Národního památkového ústavu, do Roku renesanční šlechty.

Informace najdete také na Facebooku