K Boží slávě, užitku svých následníků a vlastnímu rozptýlení. František Antonín Špork a krajina Kuksu

Jeden z nejvýznamnějších českých šlechticů 1. třetiny 18. století přetvářel důsledně svůj životní prostor v barokní světsko-náboženský mikrosvět, chápaný jako scéna reprezentace, zábavy, rozjímání, odpočinku, života i smrti.

Cena vstupenky: vstup volný, , ,  Kč
K Boží slávě, užitku svých následníků a vlastnímu rozptýlení. František Antonín Špork a krajina Kuksu
  • Adresa:
    Hospital - zámek v Kuksu
    Kuks

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

V historickém bádání je důraz kladen obyčejně na jeho umělecké ztvárnění, je však zřejmé, že zde významnou roli hrála i krajinná dispozice šporkovských panství, která umožňovala pozoruhodné rozvinutí všech typických barokních krajinotvorných zásahů. Právě ty pokládali Šporkovi doboví životopisci (a tedy i hrabě sám) za jeden z nejdůležitějších projevů jeho osobnosti.

Přednáší Jindřich Kolda (Univerzita Hradec Králové).