František Josef Šlik a krajina šlikovských panství

13.10.2017, 17:30 – 19:00

František Josef Šlik (1656–1740) spravoval rodová panství ve východních Čechách téměř šedesát let. Během této doby se jakožto dobrý hospodář zasloužil nejen o jejich ekonomický, ale také stavební rozvoj.

Cena vstupenky: vstup volný, , ,  Kč
František Josef Šlik a krajina šlikovských panství

Přednáška z cyklu Barokní krajina.

Oba tyto aspekty měly spolu se snahou o udržení náboženské stability a zájmem o aktivní rodovou a osobní prezentaci vliv na podobu zdejší krajiny. Vznikala zde významná hospodářská centra, ale také solitérní architektonické dominanty. Přednáška nastíní vývoj kulturní krajiny Kopidlenska, Velišska, Starohradska za života Františka Josefa Šlika a mimo jiné bude ilustrovat důležitost vlivu „osobního příběhu“ barokního šlechtice na podobu krajiny jeho (resp. rodových) panství.

Přednáší Lucie Rychnová v Kopidlně nebo Jičíně (bude upřesněno).