Umění číst krajinu – třetí terénní exkurze

14.9.2017, 9:30 – 16:30

Územní odborné pracoviště NPÚ v Brně se k tématu Krajina připojuje celoročním vzdělávacím projektem Umění číst krajinu. Vycházíme z přesvědčení, že znalosti přírody a krajiny, bez nichž by člověk jen těžko přežil, a které byly vlastní našim předkům, je třeba zachovat. Oslovili jsme proto přední odborníky převážně z brněnských univerzit, kteří budou  formou terénních vycházek s výkladem posluchačům vysvětlovat danou problematiku.

V rámci třetí odborné exkurze nás RNDr. Martin Culek, Ph.D. z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zavede do okolí Lelekovic.

Program

  • 9.30 sraz v Lelekovicích u Dvora
  • pochod po trase cca 8 km s 20 zastaveními (viz přiložená mapa)
  • 16:30 předpokládaný konec    

Organizační zajištění Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
tel.: +420 607 630 907
přihlášky na novotna.dana@npu.cz