Rudolfinum

  • Adresa:
    Alšovo nábřeží 79/12
    Praha 1, 110 00
27.1.2018, 19:30 – 20:30
Zářivá osobnost klavíristky Veroniky Böhmové, její fenomenální paměť, lehkost s jakou studuje a zprostředkovává novou hudbu,... více
17.2.2018, 19:30 – 21:00
Po tři únorové večery, od 16. do 18. 2., se Dvořákova síň Rudolfina promění pod taktovkou jedenácti vizuálních umělců z celého... více
17.3.2018, 19:30 – 20:30
Když jsme spolu s francouzským kulturním atašé Alexandrem Pajonem vybírali nejvhodnějšího klavíristu na program k poctě Clauda Debussyho... více