Rudolfinum

  • Adresa:
    Alšovo nábřeží 79/12
    Praha 1, 110 00
25.11.2017, 19:30 – 21:20
Hrát dobře Bachovu hudbu znamená poznat mnoho hudby před ním a také mnoho hudby jeho současníků. Hrát dobře Bacha znamená disponovat... více
9.12.2017, 19:30 – 20:30
„Být vždy připraven ve správný čas na správném místě“ může znít jako prázdná fráze. V kariéře mladého finského klavíristy... více
17.3.2018, 19:30 – 20:30
Když jsme spolu s francouzským kulturním atašé Alexandrem Pajonem vybírali nejvhodnějšího klavíristu na program k poctě Clauda Debussyho... více
30.11.-1 – 30.9.2021
Zářivá osobnost klavíristky Veroniky Böhmové, její fenomenální paměť, lehkost s jakou studuje a zprostředkovává novou hudbu,... více