Kladruby

3.2.2019, 12:00 – 23:59
Mše svatá na Hromnice a Svatoblažejské požehnání proti nemocem hrdla v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. více
10.3.2019, 12:00 – 23:59
Mše svatá na postní neděli, po mši svaté Křížová cesta s latinskými zpěvy. více
21.4.2019, 15:00 – 23:59
Velikonoční koncert souboru staré hudby Cavalla Kladruby v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. více
22.4.2019, 12:00 – 23:59
Velikonoční mše a posvěcení beránků a jídla v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. více
12.5.2019, 12:00 – 23:59
Mše v klášterní kostele Nanebevzetí Panny Marie, slouží P. Miroslav Martiš. více
24.5.2019, 18:00 – 23:59
Otevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a další kulturní program v rámci celostátní akce. více
9.6.2019, 12:00 – 23:59
V klášterní kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš. více
7.7.2019, 12:00 – 23:59
Poutní mše svatá svátku sv. Benedikta. více
12.7.2019, 20:00 – 23:59
XIX. ročník oživených nočních prohlídek kláštera Kladruby. více
26.7.2019, 19:00 – 23:59
Mimořádné, tematicky zaměřené prohlídky připravené ve spolupráci s kláštery Plasy a Teplá. více
18.8.2019, 11:00 – 23:59
Česko-německá poutní mše k svátku Nanebevzetí Panny Marie v klášterním kostele. více
1.9.2019, 12:00 – 23:59
Mše svatá za děti, požehnání školních aktovek na začátku školního roku. více
13.10.2019, 11:00 – 23:59
V klášterní kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. více
9.11.2019, 12:00 – 23:59
Svatohubertská mše pro myslivce a lesníky v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. více
26.12.2019, 11:00 – 23:59
Svatoštěpánská vánoční mše v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. více
26.12.2019, 12:00 – 23:59
Oživený betlém na nádvoří kladrubského kláštera. více