Vlastivědné muzeum v Olomouci

  • Adresa:
    Nám. Republiky 5
    Olomouc 771 73
23.11.2018 – 31.12.2019, 23:59
V Olomouci se zhruba od druhé poloviny 16. století začal zvyšovat počet lékáren, což souviselo s rostoucí hospodářskou... více
1.12.2018 – 31.12.2019, 23:59
Stálá národopisná expozice, která byla slavnostně otevřena dne 3. prosince 2013 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, je na rozdíl od... více
1.12.2018 – 31.12.2019, 23:59
Expozice Příroda Olomouckého kraje seznamuje návštěvníky s přírodními poměry našeho regionu od nížin v okolí Olomouce přes hornaté... více
1.12.2018 – 31.12.2019, 23:59
Sedm hlavních historických témat tvoří ucelený příběh dějin města, vyprávěný od 6. století, drsné doby raného středověku, až po... více
31.12.2018 – 31.12.2019, 23:59
Expozice vznikla při příležitosti 440. výročí založení olomoucké univerzity ve spolupráci Vlastivědného muzea v Olomouci a Univerzity... více
4.10.2019 – 5.1.2020, 23:59
Unikátní výstavu VMO připravilo k půltisíciletému výročí  první známé písemné zmínky o olomouckém orloji. Výstava... více
15.11.2019 – 5.1.2020, 23:59
Letos si připomeneme 30. výročí sametové revoluce, kdy se Československo v listopadu 1989 zbavilo totalitního režimu a vrátilo se mezi... více