Olomouc

2.3.2019, 19:00 – 3.3.2019, 2:00
Vytvořili jsme novou tradici, která se stává žádanou společenskou událostí jak pro Olomoučany, tak pro turisty. více
3.3.2019, 7:00 – 8:00
Vlivem dnešní moderní uspěchané doby zvyklosti masopustních slavností pomalu zanikají. Díky Olomouckému masopustu ožívají tradice... více
18.7.2019 – 6.10.2019, 23:59
Tapiserie je po staletí formou umění, která kombinuje krásu s praktičností a nesmrtelnými příběhy, osobnostmi a historickými událostmi. více
17.10.2019 – 19.1.2020, 23:59
V roce 2019 si připomeneme výročí 290 let od svatořečení Jana Nepomuckého. V roce 2020 si připomeneme 400 let od zavraždění Jana... více
1.11.2019 – 6.1.2020, 23:59
Návštěvníci budou moci „ochutnat“ atmosféru zlomových okamžiků roku 1989 především v Olomouci. více
7.11.2019 – 6.1.2020, 23:59
Profilovou výstavou sbírky volné grafiky pokračujeme v představování jednotlivých sbírkových fondů Muzea umění Olomouc, z nichž ten... více
14.11.2019 – 3.2.2020, 23:59
Oltář z Lubiny patří k významným památkám pozdně gotického malířství přelomu 15. a 16. století. Malba představující cyklus... více
14.2.2019 – 19.5.2019, 23:59
Výstava věnovaná Křížové cestě z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě náleží do dramaturgické řady tzv.... více
20.9.2018 – 27.1.2019, 23:59
Rok 1918 přinesl zásadní zlom v uspořádání oblasti, příležitostně nazývané „střední Evropa“. Rozpad Rakouska-Uherska v roce... více
23.11.2018 – 27.1.2019, 23:59
Výstava pro všechny romantiky a milovníky starých časů se věnuje stylu, který vyplňoval domovy našich babiček a prababiček a... více
28.2.2019 – 2.6.2019, 23:59
Průřez tvorbou skupiny neo-avantgardních umělců, kteří od konce 60. let 20. století pracovali na revizi maďarských konstruktivistických... více
28.2.2019 – 2.6.2019, 23:59
Tvorba Miroslava Šnajdra st. je již trvale uznávanou hodnotou české umělecké scény druhé poloviny dvacátého století. Bývá nosnou... více
21.3.2019 – 23.6.2019, 23:59
Jaro zahájí Muzeum umění mimořádným projektem, který se poprvé v jeho historii dotkne všech jeho budov, a to výstavou děl výtvarníka... více
25.10.2018 – 28.2.2019, 23:59
Výstava představí dílo Stanislava Menšíka (1912–1970), malíře ze Svatého Kopečka, umělce velkého talentu a výrazné exprese i... více
15.11.2018 – 28.2.2019, 23:59
Jaromír Funke patří k nejvýznamnějším osobnostem české i světové fotografické avantgardy.  více
13.6.2019 – 29.9.2019, 23:59
Biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl nejvýznamnějším barokním biskupem olomoucké diecéze. Pozvedl svěřený majetek po útrapách... více
20.6.2019 – 13.10.2019, 23:59
Muzeum umění Olomouc představí tvorbu architekta Petra Braunera (*1936), důležité osobnosti olomoucké kulturní scény. S velkým citem pro... více
20.6.2019 – 31.10.2019, 23:59
Sbírku Kniha 20. století tvoří kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé výtvarného... více