Příbor

11.4.2018, 18:00 – 20:00
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým. Hra je o vtazích mezi tchyní a zetěm, snachou a tchyní,... více