Středověké umění v Čechách a střední Evropě aneb kde se skrývají originály od Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorik či Mistra Třeboňského oltáře

1.8.2015 – 31.12.2019, 23:59

Dlouhodobá expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropě se nachází v Klášteře sv. Anežky České.

Středověké umění v Čechách a střední Evropě aneb kde se skrývají originály od Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorik či Mistra Třeboňského oltáře
  • Adresa:
    Anežská 811/12
    Praha 1 110 00

Dlouhodobá expozice prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu. Součástí expozice je také haptická (hmatová) expozice sochařských děl českého českého středověkého umění 13.–15. století.

Mezi výjimečné exponáty instalace patří díla tzv. krásného slohu z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů - Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře a umělecké práce z doby vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského - Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP.

Otevřeno denně mimo pondělí 10:00-18:00

Zdroj NG Praha