Židovské muzeum v Praze

31.12.2015 – 31.12.2018, 23:59

Nyvštivte muzeum, do kterého jezdí lidé z celého světa! Historie a tradice pražské židovské obce je opravdu výjimečná.

Jak vzniklo Židovské muzeum?

Židovské muzeum vzniklo po asanaci Starého města pražského. Záměrem tak bylo zachovat umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny. Židovské muzeum vzniklo po asanaci.

Za druhé světové války mělo posloužit zvrhlým nacistům jako centrální muzeum vyhynulé rasy v Evropě. V roce 1942 zřídili Ústřední židovské muzeum, kam byly soustředěny cenné předměty ze všech zrušených židovských obcí a synagog Čech a Moravy. V roce 1945 navázalo na předválečnou činnost. Působení Státního židovského muzea bylo poznamenáno řadou omezení, jež muzeu znemožňovala plně vyvíjet výzkumnou a osvětovou činnost. Po pádu komunistického režimu se však vytvořily nové podmínky. V říjnu 1994 byly budovy vráceny Židovské obci v Praze a sbírky Federaci židovských obcí ČR. Tak vzniklo Židovské muzeum v Praze.

Památky

    Maiselova synagoga
    Španělská synagoga
    Klausová synagoga
    Obřadní síň
    Pinkasova synagoga
    Starý židovský hřbitov
    Galerie Roberta Guttmanna

Expozice

    Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.-20. století
    Židé v českých zemích, 10.-18. století
    Stříbro českých synagog
    Židovské tradice a zvyky I
    Židovské tradice a zvyky II
    Památník českých a moravských obětí šoa
    Dětské kresby z Terezína 1942-1944

Otevírací doba

    1. 1. – 27. 3. 2015 9 - 16.30 h
29.  3. – 23. 10. 2015 9 - 18 h
25. 10. – 31. 12. 2015 9 - 16.30 h

Zdroj a více info www.jewishmuseum.cz