Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

Nabucco - Divadlo F. X. Šaldy v Liberci

1.4.2020, 19:00 – 21:45

Málokdy se stává, že by člověk, který zcela rezignoval, se rázem ocitl na piedestalu slávy. Přesto se tento neuvěřitelný příběh odehrál v životě G. Verdiho...

Nabucco - Divadlo F. X. Šaldy v Liberci
  • Adresa:
    Zhořelecká 5
    Liberec 460 01

Málokdy se stává, že by člověk, který zcela rezignoval, se rázem ocitl na piedestalu slávy. Přesto se tento neuvěřitelný příběh odehrál v životě G. Verdiho. V době své největší osobní tragedie, kdy mu zemřely obě malé děti a zakrátko i mladá žena, rozhodl se sedmadvacetiletý skladatel už nikdy nenapsat ani notu. Přesto 9. března 1842 oznamovaly divadelní cedule milánské La Scaly premiéru Nabucca, která se stala nečekaným triumfem. Znamenitý text Temistocla Solery se starozákonním námětem o osvobození Židů z babylónského zajetí a Verdiho hudební vize o pádu Nabuchodonosorovy říše udělala z této opery reprezentativní dílo. Vášnivá a dramatická hudba plně korespondovala s náladou obyvatelstva Itálie toužícího po nezávislosti a sjednocení. Nabucco je první z Verdiho politických oper, v nichž na historicko-exotickém pozadí je vyjádřena touha italského národa po osvobození z habsburské nadvlády.

Nabucco, babylonský král: ANATOLIJ OREL    
Zachariáš, židovský velekněz: PAVEL VANČURA    
Ismael, synovec júdského krále: JOSEF MORAVEC, NIKOLAJ VIŠŇAKOV    
Abigail, otrokyně: ANNA TODOROVA, DAGMAR ŽALUDKOVÁ    
Fenena: BLANKA ČERNÁ    
Velekněz, Baalův: JAROSLAV PATOČKA    
Abdallo, babylonský vojevůdce: JIŘÍ DAVID    
Anna, Zachariášova sestra: VĚRA POLÁCHOVÁ