Biskupská mincovna v Kroměříži

Stálá expozice popisující historii a význam sbírky je umístněna v Biskupské mincovně Arcidiecézního muzea.

Biskupská mincovna v Kroměříži
  • Adresa:
    Sněmovní náměstí 1
    Kroměříž 767 01

Sbírka je nejvýznamnější numismatickým souborem na našem území a zároveň přední sbírka církevních ražeb na světě (svým rozsahem, výběrem a uměleckou hodnotou). Byla postupně budována od 2. poloviny 17. století, počínajíc biskupem Karlem Liechtensteinem – Castelcornem , který odkázal svou kolekci biskupství. V  darech dále pokračovali i další biskupové a arcibiskupové. Její celkový stav čítá 10 167 mincí a medailí.