Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Arcidiecézní muzeum Kroměříž, zřízené roku 2006, sídlí v kroměřížském zámku, který dříve sloužil jako reprezentační sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů. Roku 1998 byl společně s komplexem zahrad zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Arcidiecézní muzeum Kroměříž
  • Adresa:
    Sněmovní náměstí 1
    Kroměříž 767 01

Prohlídková trasa Arcibiskupského zámku v sobě zahrnuje 38 bohatě dekorovaných a instalovaných sálů s dochovaným historickým mobiliářem. Lovecký sál původně plnil funkci herny a kuřárny a má na stěnách instalovány lovecké trofeje a zbraně. Carský pokoj je připomínkou zdejšího setkání ruského cara Alexandra III. s císařem Františkem Josefem I. Poradní sál, obrazová galerie olomouckých biskupů a arcibiskupů, zase v roce 1848/49 sloužil ke scházení Klubu slovanských poslanců. Trůnní sál plnil funkci přijímacího sálu oficiálních a významných hostů a spolu s Malou jídelnou zároveň instalační formou tzv. paneláže představoval zdejší bohatou sbírku obrazů. Nejcennější nástropní malbou kroměřížského zámku je pozdně barokní práce Franze Antona Maulbertsche z roku 1759 v Manském (Lenním) sále. Velkou jídelnu, přejmenovanou později jako upomínku zasedání ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži v roce 1848–49 na Sněmovní sál, dal upravit kolem roku 1770 biskup Hamilton.

Součástí prohlídkové trasy je také knihovna, která je cenná nejen svým obsahem, ale také celistvou barokní formou.
Zcela mimořádnou záležitostí je návštěva obrazové galerie, která patří k nejvýznamnějším v českých zemích.
Prohlídkový okruh je možné zakončit v zámecké sala terreně bohatě zdobené vrcholně barokními štukami a freskami.

V současnosti je komplex zahrad a zámku přístupný prostřednictvím několika prohlídkových tras. Arcidiecézní muzeum Kroměříž v jejich rámci spravuje tzv. kabinety, které tematicky představují jednotlivé okruhy arcibiskupských sbírek. Kromě odborné správy sbírek se muzeum věnuje také přípravě krátkodobých výstavních projektů.