Městské muzeum v Krnově

Jako výstavní prostory muzeum využívá Flemmichovu vilu v Hlubčické ulici, ve které se pořádají také lektorské programy a celodenní interaktivní programy pro širokou veřejnost. Městské muzeum Krnov je členem Asociace muzeí a galerií ČR a sbírkový fond muzea je zapsán do centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR.

Městské muzeum v Krnov
  • Adresa:
    Náměstí Míru 14
    Krnov 794 01

Muzeum se nachází v budově bývalého Dělnického domu na náměstí Míru, v jejíž větší části funguje kino Mír 70. Zde se nacházejí depozitáře, kancelář a badatelna.

Podstatná část sbírkového fondu muzea má charakter historických sbírek, menší část je umělecko-historická. Nejrozsáhlejším fondem muzea je numismatická sbírka mincí, bankovek, medailí a řádů. Druhý největší, a badatelsky  nejvyužívanější, fond tvoří archeologie – většinou se jedná o střepový materiál z místních archeologických výzkumů a náhodných nálezů. Významný je rovněž fond textilnictví, národopisu, sbírka uměleckohistorických předmětů – obrazy, plastiky, cínové, skleněné, keramické a porcelánové předměty– a kolekce fotografických materiálů, dokumentující historický vývoj města a jeho nejbližšího okolí.  Zbývající  část  jsou  zbraně,  mapy  a plány,  nábytek,  knihy, písemné materiály muzejní povahy a další drobné předměty ze dřeva, kovu a textilu. Sbírkové předměty pocházejí nejčastěji z lokality Krnovska a Slezska, popřípadě území českých zemí a střední Evropy. Výjimku tvoří soubor koptských tkanin a zlomek sbírkových předmětů pocházejících z oblasti Orientu. Část krnovského muzejního inventáře si mohou prohlédnout rovněž  návštěvníci Koncertní síně v Krnově a Kudlichovy rozhledny v Úvalně.

Otevírací doba

út–ne: od 8 do 18 hod.