Od Liebiga po LIAZ

V expozici Technického muzea Liberec se snaží mapovat především technickou historii regionu. Liberecko patří od pradávna mezi místa, které technika výrazně ovlivňovala. A to od dob vědeckotechnické revoluce až do současnosti.

Od Liebiga po LIAZ
  • Adresa:
    Masarykova 424/5
    Liberec 460 01

Sklářský a textilní průmysl s sebou nesly vždy nároky na nejmodernější technologie. (read more) V regionu vznikaly první dílny na výrobu jízdních kol, později motocyklů, a pak konečně i celých automobilů.

V regionu byl vydán první řidičský průkaz v Rakousko-Uhersku a byl uveden do provozu první automobil v českých zemích.

V regionu najdete hned tři druhy železničních kolejí - úzkorozchodné, ozubené, i regulérní. Město Liberec patřilo i k pionýrům tramvajové dopravy.

V regionu se narodila řada významných osobností, jež svůj život spojily s technikou. Ať už jde o barona Thodora Liebiga, či spoluzakladatele naší největší automobilky Václava Klementa, anebo konstruktéra Ferdinanda Porsche.

Muzeum připomene i minulost poměrně nedávnou a často opomínanou – nákladní automobily LIAZ a Robur, které v regionu vznikaly, byť každý na jiné straně hranice. A nahlédnout můžete v Technickém muzeu Liberec i do současnosti, protože technika utváří region i nadále. Tato technika vzniká v moderních firmách, které potřebují šikovné a chytré lidi, kteří se na úspěchu našeho regionu vždy podíleli.

Chceme oslovit mladou generaci, ukázat že bez techniky by nebylo pokroku, a možná se nám podaří vzbudit v nich zájem natolik velký, že tu novou technickou histotrii budou mít chuť spoluvytvářet.

Otevírací doba 

út – ne 10:00h -17:00h