Dějiny obce Vinoře - Od pravěku do 20. století na zámku Ctěnice

1.12.2017 – 31.12.2018, 23:59

Expozice vytvořená ve spolupráci s Městskou částí Praha-Vinoř seznamuje návštěvníky s historií obce Vinoř.

Dějiny obce Vinoře - Od pravěku do 20. století na zámku Ctěnice
  • Adresa:
    Bohdanečská 259/1
    Praha 9 - Vinoř 190 17

Výstava zachycuje proměny Vinoře v čase, uvádí zásadní dějinné události, ale i důležité vinořské občany a rodáky. V tematických blocích je pozornost věnována například školství, významným duchovním, vinořskému zámku a starostům obce.