Řemesla v pořádku - Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

1.12.2017 – 31.12.2018, 23:59

Expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin tzv. pořádků.

Řemesla v pořádku - Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost
  • Adresa:
    Bohdanečská 259/1
    Praha 9 - Vinoř 190 17

Pořádky nebo cechy nejsou záležitostí minulosti, ale ve formě asociací či svazů existují i dnes a významnou měrou přispívají k rozvoji svých oborů a tím celé naší společnosti.