Upozornění

V souvislosti se zrušením většiny akcí, bohužel nemůžeme ručit za správnost termínů akcí uvedených na kdykde.cz.  Děkujeme za pochopení.

Putovní venkovní výstava Má vlast cestami proměn

28.2.2020 – 31.3.2020, 23:59

Od 28. 2. do 31. 3. 2020 Vás zveme na nádvoří rakovnického muzea na putovní venkovní výstavu Má vlast cestami proměn, pořádanou Asociací Entente Florale CZ - Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky a spolupracuje na ní řada dalších organizací a institucí.

Každý rok lze na výstavě vidět opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích a sadech. Do samotných rekonstrukcí se mnohdy zapojují místní obyvatelé. Prostřednictvím fotografií a příběhů je prezentován stav před rekonstrukcí a po ní.

Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý rok v květnu se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Praze na Vyšehradě. Vernisáž probíhá celý den, doplněná o stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami, koncerty… Zde výstava setrvává měsíc. Poté se rozjede do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok. Můžete se s ní setkat na veřejných prostranstvích v obcích a městech, v knihovnách, na úřadech, ministerstvech, univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na nádražích. Nejhezčí proměny každý rok oceňujeme. Hodnotí je veřejnost v den zahájení na Vyšehradě a po celý rok na www.aefcz.org/hlasovani, a také odborná porota architektů od vedením pana arch. Josefa Pleskota. Symbolem celého projektu je kamenné srdce, které bylo vykopáno na vyšehradské akropoli při budování závlah pro vyšehradský park. Toto Srdce vlasti si každý rok předávají hlavní partnerské kraje, aby ho opatrovaly, stejně jako veřejný prostor naší země. Na zdraví Srdce vlasti a Srdcí krajů dohlíží pan prof. Jan Pirk.

Výstava je volně přístupná.