Martin Kyrych, Šimon Sýkora: Logika nevolnosti - Galerie Jelení

24.1.2020 – 16.2.2020, 23:59

Výstava nedávných absolventů Akademie výtvarných umění v Praze Martina Kyrycha a Šimona Sýkory mapuje specifické ohnisko zájmu obou autorů, kteří se dlouhodobě nacházejí na pomezí malířského hédonismu, životní skepse starců a společenského aktivismu či jeho víceméně uvěřitelných simulací.

Výstava nedávných absolventů Akademie výtvarných umění v Praze Martina Kyrycha a Šimona Sýkory mapuje specifické ohnisko zájmu obou autorů, kteří se dlouhodobě nacházejí na pomezí malířského hédonismu, životní skepse starců a společenského aktivismu či jeho víceméně uvěřitelných simulací.